Contracte de inchiriere / comodat

 1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

·  Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
·  Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare sau in caz de imobil Carte Funciara si act de dobandire a imobilului.
·  Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contract de vanzare – cumparare etc.), sau actul de proprietate al imobilului.

2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

·
  Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)

·  Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare sau dupa caz autorizatia de fucntionare)

·
  Imputernicire / delegatie prin care persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este indreptatita sa faca acest lucru, reprezentand persoana juridica.