URL: http://notaroradea.ro/index.php?darea-de-data-certa-unor-inscrisuri


Darea de data certa unor inscrisuri

 ·  Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).

 ·  Actul original in cate exemplare il solicitati, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
    Acest exemplar nu se taxeaza.

    Nota: documentul caruia Dvs solicitati sa i se dea data certa, poate fi redactat la biroul nostru, in cate exemplare doriti.