Dezbateri succesorale (mosteniri)

- Cerere care se va redacta de catre biroul Notarial

· Certificatul de deces, in original

· Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original s

· Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original

· Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)

· Testament (daca este cazul), in copie si original

-Certificat de atestare fiscala de la primarie.